5

7

Kako da odredite koja vam je polisa osiguranja potrebna?

Najjednostavniji put je da krenete od proračuna sopstvenih mogućnosti. Koliko mesečno, kvartalno ili godišnje možete da izdvajate za pokriće?

Izbor osiguranja zavisi od više faktora: od posla kojim se bavite, stila života, od finansijskih mogućnosti i potreba.

Pre svega, zavisi od toga ko je sve usko povezan s Vama i zavisi od Vas: porodica, partner, deca. Važni su Vaši planovi koje vezujete uz svoje osiguranje dok ono traje i cilj koji želite da postignete njegovom isplatom.

Prema vašim potrebama,  možemo  vam dostaviti informativne ponude osiguravača.

 

 

Na šta obratiti pažnju?

  • Proverite da li osoba koja Vam savetuje izbor životnog osiguranja poseduje licencu Narodne Banke Srbije za obavljanje tog posla.
  • Koje su promene moguće na polisi i kada ih je moguće izvršiti.
  • Vrednosti u tabeli redukovanih i tabeli otkupnih vrednosti.
  • Period na koji se ugovara osiguranje
  • Koji slučajevi nisu obuhvaćeni osiguranjem

Osiguranje života je mudra odluka, dobra investicija koja donosi stalnu dobit, a porodici sigurnost i zaštitu. To moramo učiniti na vreme, sami za sebe i svoje najbliže.

Hajde da vam omogućimo budućnost kakvu želite.